Empenta i il·lusió cap a la restauració arquitectònica de la Trapa

L’equip d’arquitectes voluntaris ens presentà ahir la proposta de primera fase d’intervenció, amb la que s’habilitaran tres espais. Ahir es va presentar al GOB la proposta d’intervenció arquitectònica que pretén avançar cap a la recuperació de les edificacions de la Trapa.

Recordem que des del 1997 al 2012 el GOB va mantenir diversos convenis amb el Consell de Mallorca amb l’objectiu de convertir les cases de la Trapa en un refugi excursionista de la “ruta de la pedra en sec”. Malauradament pel GOB, els anys van passar (i amb el pas del temps va empitjorar l’estat de les edificacions) sense que el Consell envestís seriosament la restauració, i per això davant la manca de millors perspectives l’any 2012 el GOB va prendre la determinació de rescindir el conveni, i així ho feu d’acord amb el Consell.

arquitrapa1

Recentment, el GOB ha recercat suports que ens ajudin a progressar cap a l’objectiu de recuperació arquitectònica del conjunt de les cases de la Trapa i hem aconseguit avanços importants. Després del desastre de l’incendi de l’estiu passat es va formar un equip d’arquitectes voluntaris que han fet feina en una proposta de restauració, estructurada en fases i prioritzada en funció del balanç esforç/resultats. Així, s’ha plantejat la intervenció a un primer bloc que compren la caseta dels forns, la capella i l’espai que hi ha enmig, que reforçarà la totalitat de la estructura. D’aquesta forma s’aconseguirà la rehabilitació d’uns 140 metres quadrats que es podràn destinar a cuina, allotjament i altres usos amb l’objectiu de disposar d’espais que facilitin la gestió i el voluntariat, dins del model comunitari i participatiu que es vol per la Trapa.

trapaintervencio

Fins avui, dues entitats ja s’han compromès significativament amb el projecte: Colonya Caixa Pollença i la Fundación Santander. Amb el seu suport econòmic es podrà envestir la restauració de la caseta dels forns i de la rehabilitació de la capella, tot i que es requereix finançament addicional per a la intervenció de l’espai intermig, que permet consolidar la totalitat de la estructura.

Des del GOB veim amb molta il·lusió els avanços aconseguits, que plantegen un escenari a curt termini amb unes instal·lacions que facilitaran la feina i l’estada dels grups de voluntaris que estan participant en la recuperació de la reserva natural. Agraïm moltíssim l’ajuda de totes les persones que s’estan implicant, i de les entitats que creuen en la necessitat de donar suport a aquest projecte col·lectiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.