Pautes de visita

La Trapa és una finca privada, propietat del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, però està oberta a l’ús públic i gratuït.

Els nostres recursos per a mantenir-la són molt escassos, i actualment no hi podem mantenir personal de gestió de forma permanent. Per això apel·lam a la responsabilitat personal, amb una norma general de sentit comú: respecta l’entorn i als altres visitants, i procura que la teva visita no deixi una petjada negativa.

En tot cas, hi ha una sèrie de normes que cal respectar especialment:

► La cobertura telefònica és escassa, i no n’hi ha a bona part de la finca. Procura comportar-te amb precaució en tot moment, ja que les emergències poden ser difícils de gestionar.

► A La Trapa no hi ha aigua potable, ni servei de recollida de fems. Cal que cadascú de nosaltres ens duguem a casa tots els fems que generem. Si empres tovalloletes higièniques, vine preparat per guardar-les i transportar-les fins a casa teva o a un contenidor adequat.

► Transita pels camins senyalitzats i no facis dreceres, per no erosionar el terreny i per la teva seguretat.

► L’accés amb cans està permès, però cal mantenir-los fermats.

► L’acampada està permesa, però cal autorització prèvia del GOB i de la Conselleria de Medi Ambient, a més de respectar les indicacions específiques. A través d’aquest enllaç podràs tramitar l’estada.

► Et convidam a gaudir del silenci de La Trapa i de la bellesa de la natura, respectant el gaudi en tranquil·litat dels altres visitants. Evita els crits i els renous.

La conservació de la Trapa suposa un esforç econòmic molt important per a la nostra entitat. Les ajudes administratives són insuficients, i alguns anys simplement inexistents. Per això agrairem molt la teva ajuda en forma de donatiu.