Col·labora

A més requerir l’esforç de persones en forma de treball voluntari, la gestió de la Trapa és costosa, i es necessiten recursos econòmics per fer front a les despeses de personal i materials.

Per això et convidam a prendre part en la conservació d’aquest espai natural, amb el teu suport econòmic i/o amb la teva participació com a voluntari/a.