Acampar

La Trapa és una reserva natural privada gestionada pel GOB des de fa més de 30 anys. És un projecte col·lectiu, en el qual és fonamental la implicació de les persones per a la seva conservació. El nostre objectiu és que La Trapa sigui un espai natural a l’abast de tothom, per fomentar el voluntariat, la conservació i l’educació ambiental.

 

 

La finca compta amb una zona on permetem l’acampada de forma controlada i prèvia autorització. Està situada a uns 30 metres de les cases, seguint el camí cap al mirador i només pot allotjar un nombre reduït de tendes i persones.

No és un campament ni un refugi: només es disposa d’una latrina seca, i no disposa de servei de recollida de fems, aigua per beure o dutxar-se, ni servei de cafeteria. S’ha de tenir en compte també que la zona d’acampada no està atesa, i no hi ha cobertura de mòbil. En cas d’emergència el punt més proper amb cobertura és el darrer collet (el punt més alt) de l’accés des de Sant Elm, on hi ha el cartell que indica l’inici de la finca.

 

 

 

Normes a respectar

La zona té un alt interès ecològic i patrimonial, i forma part del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Des del GOB permetem que es visiti i se’n gaudeixi, extremant les precaucions i minimitzant l’impacte sobre la zona, la fauna i la resta de visitants. Per això demanem que es respectin unes normes bàsiques:

– no s’hi pot fer foc en cap època de l’any.

– cal respectar la tranquil·litat de la fauna i de la resta de visitants, evitant fer renou excessiu.

– els elements naturals i patrimonials s’han de tractar amb respecte i sense interferir: no es permet collir flors, moure o fer caramulls de pedres, etc.

– tots els residus que es generin (incloent els biodegradables i els higiènics, com ara tovalloletes etc.) s’han de recollir i retornar a casa; no es poden enterrar, amagar o cremar.

– no es poden deixar excrements; es disposa d’una latrina seca a uns 50 m de la zona d’acampada.

– vigila el teu ca si t’ha acompanyat durant l’estada.

 

Procediment d’autorització

En aquests moments la Conselleria està dissenyant un marc regulador per donar cabuda a les anomenades “àrees d’acampada de travessa”. Mentre que aquesta possibilitat no estigui operativa, les acampades a la Trapa, sigui quin sigui el número de tendes, persones i nits, requereixen autorització tant del GOB (com a propietari de la Trapa) com de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears (article 64 del PORN de la Serra de Tramuntana). Les autoritzacions es poden demanar emprant el formulari i les indicacions que es detallen a continuació. En cap cas es permetrà acampar o pernoctar sense autorització prèvia.

– La primera passa és sol·licitar l’autorització de la propietat (GOB) omplint i enviant electrònicament el formulari que es mostra més avall almanco amb 15 dies d’antelació. El GOB remetrà l’autorització (o la denegació del permís) per correu electrònic.

– La segona passa és tramitar l’autorització de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per acampar a la Trapa. Tens tres opcions per fer el tràmit:
de forma telemàtica des d’aquesta plana
de forma presencial, descarregant l’imprès i presentant-lo amb la resta de documentació al registre de la Conselleria o a qualsevol altra oficina autoritzada del govern (http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/l/oficines/)
per correu postal, descarregant l’imprès i remetent-lo, per correu certificat, a l’adreça de la Conselleria (Servei d’Espais Naturals. C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). 07009 Palma).
L’autorització de la Conselleria no és immediata, pel que cal realitzar el tràmit amb suficient antelació.

 

Formulari

    Enviant aquest formulari:

    - Declaro que les dades personals són certes, que estic informat de les normes per a realitzar l'acampada, i en conseqüència demano al GOB la seva autorització per acampar a la Trapa en les condicions que he detallat.

    - Entenc que l'autorització del GOB no eximeix de l'obligació de comptar amb la corresponent autorització de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

    - He llegit i accepto la política de protecció de les dades personals facilitades.

    D'acord