Upcoming Volunteering Week

Next Thursday, the world day of volunteering is celebrated. You already know that the involvement and effort of volunteers are essential for our entity to develop its mission.

Workshop on Volunteering at Trapa.
La Trapa environmental recovery project is our most powerful volunteering line, and the advances are well visible. On Sunday, we have set up a special day to welcome and invite volunteers from other areas of collaboration to the GOB, as well as to all the partners and supporters you want to dock.

Agricultural duties and the shelter of the Trapa, followed by a fraternity meal with a small invitation in gratefulness to your work and dedication. At 9 o’clock in the Ocimax car park (Palma) or at 10 o’clock before the Es Molí bar (Sant Elm).

To provide assistance, you must contact trapa@gobmallorca.com.

Setmana del voluntariat

El proper dijous es celebra el dia mundial del voluntariat. Ja saps que la implicació i esforç de les persones voluntàries és fonamental per què la nostra entitat pugui desenvolupar la seva missió.

Jornada de Voluntariat a la Trapa.
El projecte de recuperació ambiental de La Trapa és la nostra línia de voluntariat més potent, i els avanços són ben visibles. Per diumenge hem plantejat una jornada especial, per acollir i convidar a participar a voluntaris d’altres àmbits de col·laboració al GOB, així com a tots els socis i simpatitzants que vos volgueu atracar.

Tasques agricoles i al refugi de la Trapa, seguit d’un dinar de germanor amb un petit convit en agraïment a la vostra feina i dedicació. A las 9h a l’aparcament de l’Ocimax (Palma) o a les 10h davant el bar Es Molí(Sant Elm).

Per preveure l’assistència, cal que ho comuniquis a trapa@gobmallorca.com.

This Sunday, come to reforest La Trapa!

Two years have passed since the great fire of 2013 that burned part of La Trapa, and we have already seen what the natural resilience of the area. So we decided to intervene to help the reforestation of the areas where it will be such a complicated, due to the successive fires that have depleted the forest community and facilitated the loss of fertile soil. Within the framework of the project “Implementation of the plan medidas run Natura 2000 in the Tramuntana ZEC SPA-La Trapa” which has the support of the Biodiversitat Foundation, and thanks to the collaboration of the nursery little, We have 1,000 seedlings of olive trees, bushes and pine trees, and seeds of the same species, which will plant this year.

Thus, Sunday 21 February will make the first day of reforestation. As usual in the days of volunteering in La Trapa, we’ll meet at 9 am in front of the entrance to the Media Markt (Ocimax, Palma) ridesharing, or we will directly at 10 Elm St. (opposite the restaurant Es Molí, la Trapa avenue). The day will end at 14pm. We’ll be waiting for you!

Diumenge, vine a reforestar a la Trapa!

Han passat dos anys des del gran incendi de 2013, que va cremar part de la Trapa, i ja hem pogut comprovar quina és la capacitat de recuperació natural de la zona. Així, hem decidit intervenir per ajudar a la reforestació de les àrees on aqueixa serà més complicada, a causa dels successius incendis que han empobrit la comunitat forestal i han facilitat la pèrdua de sol fèrtil. En el marc del projecte “Implementación de medidas del plan de gestión Natura 2000 de la Serra de Tramuntana en la ZEC-ZEPA La Trapa” que compta amb el suport de la Fundación Biodiversitat, i gràcies també a la col·laboració del viver forestal de Menut, disposam de 1.000 plantons d’ullastres, mates i pins, i llavors de les mateixes espècies, que plantarem enguany.

Així, diumenge 21 de febrer realitzarem la primera jornada de reforestació. Com és habitual en les jornades de voluntariat a la Trapa, ens trobarem a les 9h a davant l’entrada al Media Markt (Ocimax, Palma) per compartir cotxe, o bé ens veurem directament a Sant Elm a les 10h (davant el restaurant Es Molí, avinguda de la Trapa). La jornada acabarà a les 14h. T’esperam!