Us Públic

La Trapa actua com a finca de clara vocació pública del terme municipal d’Andratx , acollint les visites d’un gran nombre de veïns de la comarca. És també una ruta d’excursionisme (l’anomenada GR 211) escollida per gran part dels aficionats mallorquins al senderisme i la destinació de milers d’estrangers , que han optat a Mallorca per una modalitat de turisme més interessada per la cultura i el paisatge que per l’oferta d’ sóc i platja.

 Ús públic

Aquestes tres tipologies de visitants es tradueixen en unes 12.000 ” usuaris” anuals que configuren una línia de gestió pròpia. Es tracta d’un gran nombre de persones que són ” consumidores ” d’uns valors naturals i culturals , i que conformen un important baula de la gestió , ja que es pretén fer-los partícips dels valors del lloc , alhora que s’intenta sensibilitzar i educar.

Però aquests avantatges (com a consumidors dels recursos que ofereix la Reserva) suposen també uns deures , pels impactes derivats de certes visites (escombraries , deterioraments , evacuacions de ferits , manteniments i fins i tot algun petit robatori…).

Sobre el paper resulta senzill parlar d’ vehicular aquesta afluència de visitants amb l’objectiu que siguin consumidors (respectuosos) dels recursos interpretatius que ofereix la Serra de Tramuntana , però aquest recurs pateix de manteniment públic , senyalització , vigilància ,…

Es fa necessari trobar una fórmula que faci atractiu al gestor d’un espai la presència de visitants , veient ests més com un recurs que no com una amenaça.