Educació Ambiental

La Trapa té una clara vocació educativa i de sensibilització . Els seus potencials per a l’educació ambiental són importants, ja que ofereixen la possibilitat de participar directament en la recuperació forestal de la finca, la investigació dels efectes dels incendis forestals i estudi de la recuperació dela vegetació, la interpretació del paisatge ( un recurs molt valuós a La Trapa ), l’estudi de l’agricultura tradicional de la muntanya mallorquina, la identificació dels elements arquitectònics tradicionals, l’estudi del cicle de l’ aigua en una zona especialment seca, o l’estudi de la biodiversitat i dels diferents ecosistemes presents ( medi litoral, màquia, pineda, etc . ) .

 e1_Educación ambiental

Des de 1997 el GOB ??duu a terme un intens programa d’activitats escolars d’educació ambiental a La Trapa dirigides a la població escolar, a instituts ia la societat en general .

Més de 40.000 escolars de l’illa han tingut oportunitat de realitzar activitats d’aula i itineraris sobre La Trapa i el seu entorn, el que suposa una mitjana de participació d’uns 3.000 alumnes anuals, .

Aquest és un dels programes d’educació ambiental amb més tradició a Mallorca, sent un referent i un exemple per a altres equipaments, que gaudeix de bona salut i de bones perspectives de futur, gràcies a la implicació dels centres educatius i al compromís de les entitats col · laboradores, que valoren molt positivament el treball realitzat .

Una altra de les actuacions d’educació ambiental amb més tradició a La Trapa són els camps d’estiu de voluntariat ambiental per a joves . Es tracta de l’actuació de voluntariat ambiental més antiga i més reconeguda de les Balears . De fet, es realitzen des de fa trenta anys, comptant amb la participació de joves de les Balears, de la resta d’Espanya i icluso de l’estranger .

En els últims anys s’han realitzat dos camps de voluntariat amb una durada variable d’ entre cinc i deu dies . La mitjana d’edat dels participants s’ha situat al voltant dels 17 anys . Un factor que defineix l’èxit d’aquestes activitats és el fet de comptar amb molts participants que assisteixen diversos anys seguits .

Els camps de voluntariat suposen un complement imprescindible i essencial dels treballs de manteniment forestal i agrícola de la finca . El projecte es completa amb la formació dels joves voluntaris en valors proambientals, a través d’activitats de sensibilització, l’experimentació d’hàbits sostenibles, la realització d’activitats de contingut naturalístic i l’aprenentatge sobre temes d’ecologia i medi ambient . Es tracta, per tant, d’una activitat que uneix l’educació amb la gestió sostenible .

Objectius del programa de sensibilització i educatiu de la Trapa

Objectius generals :

 • Promoure comportaments respectuosos en l’entorn natural .
 • Promoure actituds favorables cap a la conservació dels espais forestals, agrícoles i naturals .
 • Conèixer i respectar les espècies i els ecosistemes més representatius de la zona .
 • Conèixer i participar en la gestió agrícola i forestal sostenibles en una finca de monaña gestionada per una ONG .
 • Donar a conèixer la problemàtica ambiental dels incendis forestals i altres problemàtiques de la Serra de Tramuntana .
 • Donar a conèixer els valors naturals i culturals de la Trapa i del seu entorn .
 • Participar i promoure les accions de voluntariat ambiental .
 • Utilitzar l’observació com a metodologia d’estudi i interpretació de la natura.

Materials didàctics relacionats amb el programa educatiu

El programa educatiu posa a disposició dels centres participants un ampli i suggerent material didàctic d’elaboració pròpia, consistent en un quadern d’activitats per a l’alumne i una guia per al professorat, a més d’una guia de visita amb informació sobre els valors naturals, culturals i històrics de la finca, un tríptic informatiu i un conte animat, en format digital, que en la seva segona edició inclou un joc interactiu .

Camps de voluntariat ambiental

Objectius generals :

 • Donar a conèixer el GOB ??i les entitats col · laboradores en el projecte de recuperació de la Reserva .
 • Donar a conèixer i valorar el projecte de camps de voluntariat .
 • Desenvolupar conductes respectuoses amb el medi ambient .
 • Conèixer i millorar l’entorn natural i cultura de la Trapa .
 • Afavorir la convivència i l’intercanvi d’experiències entre els participants .
 • Donar resposta a les inquietuds i motivacions dels participants .
 • Despertar l’ interès dels participants per la problemàtica ambiental de Mallorca .
 • Participar en els treballs forestals i de manteniment de la finca de forma voluntària i altruista .
 • Percebre la utilitat i la necessitat del voluntariat ambiental .
 • Desenvolupar treballs que puguin finalitzar-se en el temps establert .
 • Desenvolupar una gestió ambientalment sostenible .
 • Col · laborar amb l’Administració i amb entitats privades .

obejtivos específics :

En relació amb l’entorn i amb la vida quotidiana :

 • Evitar produir residus .
 • Realitzar una recollida selectiva dels residus .
 • Posar en pràctica conductes i hàbits d’estalvi i de reutilització .
 • Reduir i reutilitzar materials i recursos naturals .
 • Consumir productes ecològics .
 • Fer compost, reciclant residus orgànics del camp de voluntariat .
 • Depurar l’aigua de rentat domèstic .
 • Elaborar productes artesanals .
 • Elaborar plats amb aliments mediterranis i de temporada .
 • Realitzar tallers ecològics .
 • Seguir una dieta sana, variada i equilibrada .
 • Utilitza energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat al camp .
 • Implicar els participants en la gestió dels camps .
 • Conèixer l’entorn natural i cultural de la Trapa, així com la seva història .
 • Introduir els participants en l’estudi ornitològic .

En relació amb l’àmbit normatiu :

 • Complir la normativa referent a camps de voluntariat .
 • Complir amb les normes establertes per l’equip coordinador de forma consensuada amb els participants .

En relació amb els treballs:

 • Participació en la restauració arquitectònica de les construccions de la Trapa .
 • Realitzar treballs forestals i de prevenció d’incendis forestals .
 • Realitzar treballs agrícoles .
 • Realitzar treballs per prevenir l’erosió .

Els resultats dels treballs realitzats a La Trapa fins a l’incendi de juliol de 2013 van ser:

 • Recuperació de zones cultivades en el passat, plantant cultius autòctons i incorporant sistemes d’agricultura ecològica .
 • Restauració d’elements d’arquitectura tradicional, la majoria dels quals estan relacionats amb l’agricultura, com bancals, mines i basses .
 • Adopció de mesures de protecció enfront d’incendis forestals, entre les quals destaca la creació d’una franja agrícola de discontinuïtat forestal i la instal · lació de dos dipòsits d’aigua per a càrrega aèria dels mitjans d’extinció .
 • Mesures de conservació del sòl . Les elevades pendents existents en bona part de la finca són proclius a l’erosió del sòl . Per això s’han executat diverses mesures per lluitar contra la pèrdua de sòl fèrtil utilitzant materials naturals, especialment troncs d’arbres morts .
 • Contribució a l’increment de la consciència ambiental de la ciutadania, especialment dels joves i escolars .
 • Es dóna molta importància a la visibilitat de les accions, valorant la seva repercussió social i mediàtica i invertint esforços en aconseguir mitjançant la utilització de mitjans propis i aliens .