Biodiversitat

La biodiversitat de la Reserva Biològica de la Trapa és un dels majors atractius de la finca . Aquí es troba una de les majors colònies de cria de la Pardala balear ( Puffinus mauretanicus ), espècie endèmica considerada en perill crític per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa . També podem trobar una altra espècie endèmica, la petita tallarol balear ( Sylvia balearica ) .

 f1_Biodiversidad

Altres espècies interessants que nidifiquen a la mateixa finca són l’àguila peixatera ( Pandion haliaetus ) o el falcó pelegrí ( Falco peregrinus ) . Entre les rapinyaires, La Trapa és un lloc de caça habitual del falcó marí ( Falco eleonorae ) que nidifica al veí Parc Natural de sa Dragonera .

Des de la Reserva Biològica s’han realitzat multitud d’accions per afavorir la conservació i manteniment d’aquesta biodiversitat, entre elles cal destacar .

  • Construcció d’un observatori d’aus

A la vall de Cala Sanutges s’ha restaurat l’antiga caseta del monjo i s’ha habilitat com a punt d’observació d’aus que acudeixen a un punt d’aigua adjacent a beure . Durant aquests últims anys s’han pogut observar la major part de les espècies presents a la zona i durant la primavera i tardor altres que simplement van de pas per la zona, com va ser el cas de l’observació d’una cigonya negra ( Ciconia nigra ) i una gralla de bec vermell ( Phyrrocorax phyrrocorax ), sent ambdues aus difícils de veure a les Illes Balears .

  • Col · locació de caixes niu per a diferents espècies

Per pal · liar la manca de llocs de cria després de l’incendi de 1994 es va instal · lar diverses caixes niu en llocs adequats de La Trapa . Es van col · locar diferents tipus de niu, especialment per a petites aus insectívores, que d’altra banda realitzen una important funció de control de plagues, així com caixes niu especialment pensades per puput ( Upupa epops ), xot ( Otus scops ) i colltort ( Jynx torquilla ) .

  • Construcció i manteniment d’un menjador per a voltors

La presència de voltors a La Trapa s’ha fet més freqüent durant els últims anys . Per aquest motiu es va decidir fer un punt d’alimentació fix a la finca que servís de complement a altres punts ja existents al nord de la Serra de Tramuntana . La instal · lació de la menjadora venir acompanyada de la construcció d’un observatori per poder seguir les evolucions de les aus quan comencessin a utilitzar la zona d’alimentació .

Des de la instal·lació de la menjadora, el nombre d’exemplars d’aquestes espècies d’aus, voltor negre ( Aegypius monachus ) i voltor comú ( Gyps fulvus ), ha augmentat considerablement i, a més, s’ha pogut observar altres aus molt interessants com el milà reial ( Milvus milvus ) o el corb ( Corvus corax ) atrets per aquest punt d’alimentació .

  • Anellament científic d’ocells migradors

Per estudiar la importància de la Trapa com a zona de pas d’aus migratòries, es duen a terme regularment campanyes d’anellament durant el pas postnupcial, a causa de la proximitat del Parc Natural de sa Dragonera, zona important de pas d’aus migradores.

  • Rutes ornitològiques

A La Trapa s’han realitzat també accions de seguiment d’ocells ; a destacar els recomptes anuals de voltor negre i els recomptes d’aus marines des de la costa . Així mateix, a través de diferents transectes que es duen a terme anualment s’està perfilant una actualització de l’inventari de biodiversitat de la Reserva .