Projecte

La gestió d’un espai natural per part d’una entitat conservacionista permet a aquesta un coneixement directe de les problemàtiques que presenta l’equilibri entre la gestió del mitjà natural i la conservació dels seus valors.

Projecte

Objectius de la gestió integral

En el model de gestió integral de la Reserva Biològica de la Trapa es persegueixen cinc objectius bàsics :

 1. La recuperació de l’entorn

  La finca posseix un entorn privilegiat però precedit d’un llarg període d’abandonament. Això ha obligat a invertir grans recursos amb l’objectiu d’aturar la gradual degradació de l’espai i poder així dur a terme una gestió diaria. Els incendis forestals, la deterioració arquitectònica, l’abandonament agrícola… Tot això ha suposat un desafiament sense precedents, però amb una valuosa tornada en forma d’aprenentatge i projecció pública.

 2. La participació de la societat civil

  La clara vocació pública de la finca ha de suposar la implicació dels propis visitants i societat civil en general en la seva gestió i conservació a través de les iniciatives de voluntariat i mecenatge .

 3. La gestió de la Reserva en les diferents línies d’actuació

  El pla de gestió de la finca contempla set línies d’actuació:

  a . Agrícola

  Una de les vocacions més clares de la finca és, sense cap dubte, el seu aprofitament agrícola sobre la base dels bancals construïts per les generacions d’agricultors que van anar transformant l’espai…
  Llegir més »

  b . Forestal

  Enfront d’un incendi forestal es plantegen dos grans desafiaments: la recuperació de la coberta vegetal (per evitar l’erosió i la pèrdua de biodiversitat) i l’amenaça de les plagues forestals…
  Llegir més »

  c . Arquitectònica

  Un dels grans valors d’aquesta Reserva Biològica és la petjada arquitectònica deixada pels seus antics pobladors…
  Llegir més »

  d. Ús públic

  La Trapa actua com a finca de clara vocació pública del terme municipal d’Andratx, acollint les visites d’un gran nombre de veïns de la comarca…
  Llegir més »

  i. Educació ambiental

  La Trapa té una clara vocació educativa i de sensibilització. Els seus potencials per a l’educació ambiental són importants,…
  Llegir més »

  f. Biodiversitat

  La biodiversitat de la Reserva Biològica de La Trapa és un dels majors atractius de la finca…
  Llegir més »

  g. Voluntariat

  El projecte de La Trapa va neixer a l’entorn de la societat civil, donada la participació d’aquesta en l’adquisició de l’espai mitjançant subscripció popular.
  Llegir més »

 4. La puesta en marcha de experiencias pioneras tanto de gestión como de conservación.

  Donada la projecció pública d’aquest espai ( tant per la multitud de visitants nacionals i estrangers com per la presència periòdica als mitjans de comunicació ) , La Trapa constitueix una aula idònia per a la posada en marxa d’iniciatives que poden ser presentades als milers de visitants d’aquesta Reserva Biològica .

 5. La difusió dels èxits entre gestors públics i privats

  Un èxit que no es comparteix no permet avançar a la societat en conjunt. D’aquesta manera, les accions que es duen a terme persegueixen la millora de la gestió de la Reserva , però , fonamentalment , pretenen participar de manera indirecta en la millora de la conservació d’altres espais mitjançant la comunicació dels avenços i la replicació d’experiències . Per això es manté un fluid contacte amb gestors privats i amb responsables i tècnics d’espais naturals de titularitat pública .